• Facebook
  • Twitter
  • RSS

V 2013 slovenski oglaševalci stavijo na večjo vpletenost potrošnikov

Predstavnike nekaterih slovenskih podjetij smo vprašali, na katere komunikacijske pristope so stavili v iztekajočem se letu in kaj na področju marketinga načrtujejo v letošnjem letu.

(Foto: Dreamstime)

Predstavnike nekaterih slovenskih podjetij smo vprašali, na katere komunikacijske pristope so stavili v iztekajočem se letu in kaj na področju marketinga načrtujejo v letošnjem letu. Kot zatrjujejo, bodo v 2013 predvsem sledili trendom, ki v največji meri slonijo na novih medijih, saj jim ti omogočajo dvosmerno komunikacijo in približevanje potrošnikom.

Marko Tišma, direktor marketinga in korporativnega komuniciranja v Novi KBM:
»V tem letu bomo oglaševalski kolač prerazporedili na način, da se bomo oddaljevali od klasičnega oglaševanja, kjer bo to mogoče, ter sledili kampanjam in trženjskim akcijam, ki podpirajo dialog, povezovanje, obojestransko komunikacijo in omogočajo sodelovanje, ki bo v očeh obstoječih in potencialnih komitentov prinašalo dodano vrednost.«

Mag. Mitja Jereb, direktor področja marketinga v družbi TSmedia:

»Tudi v letu 2013 bomo večji del svojih resursov namenjali integrirani digitalni komunikaciji, pri čemer bomo vlagali v tiste medije in kanale, ki nam prinašajo največji ROI, kar pa se seveda razlikuje od izdelka do izdelka. Predvsem bomo sledili naslednjim komunikacijskim trendom: večzaslonska uporaba, podatkovno orientiran marketing, lokacijsko ciljana komunikacija, jasno razlikovanje med plačanimi, lastnimi in prisluženimi mediji ter izključno ciljno usmerjene aktivnosti v družbenih omrežjih.«

Blaž Lazar, vodja marketinga zimske divizije v Elanu:

»V marketinškem načrtu za leto 2013 predvidevamo splet aktivnosti, v katerem bodo v ospredju aktivnosti pod črto, v največji meri pa bodo osredotočene na spletni marketing. Prizadevali si bomo za izvajanje inovativnih pristopov na vseh področjih marketinškega spleta. Posebno pozornost bomo namenjali še dogodkom in oglaševanju na prodajnem mestu. Cilj je povezovanje aktivnosti »web-slope-shop«, kar nam bo omogočilo optimizacijo komunikacije s potrošniki. V strategiji bomo sledili ciljem, ki predvidevajo povečanje in izboljšanje vodenja baze podatkov ter izvedbo fokusnih kampanj. Razmere na trgu se hitro spreminjajo in razvijajo. Novi trendi se pojavljajo tudi v prodajnem ciklusu, kar posledično zahteva nove komunikacijske pristope. Še naprej bomo dajali poudarek na izdelčnem marketingu. Tudi komuniciranje produktnih inovacij s poudarkom na fukcionalnosti za potrošnika bo še naprej vodilo oglaševalskih aktivnosti.«

Metka Hrovat, svetovalka upravnega odbora družbe Eta:

»Čeprav nam je lanskoletna strategija prinesla dobre rezultate, jo bomo za to leto nekoliko spremenili. Letos Eta namreč praznuje kar tri obletnice, tudi devetdesetletnico blagovne znamke Eta. To leto se bomo še posebej osredotočili na svoje zaposlene, vse komunikacijske aktivnosti pa bodo temeljile na konceptu praznovanja.
Razmerje v razdelitvi oglaševalskih proračunov bomo minimalno spremenili. Televizija za nas že zdaj ni tako zelo pomembna – razen pri oglaševanju ozimnice Natureta. Tisk bo ohranil veljavo, v drugi polovici leta pa bomo dali tudi večji poudarek spletnemu komuniciranju, a moramo najprej prenoviti naše spletno mesto oz. ga prilagoditi naši strategiji.«

 

Več si lahko prebere v reviji Marketing magazin #380.

Na revijo se lahko naročite tukaj: obrazec  

(Foto: Dreamstime)
Marko Tišma, direktor marketinga in korporativnega komuniciranja v Novi KBM
Mag. Mitja Jereb, direktor področja marketinga v družbi TSmedia
Blaž Lazar, vodja marketinga zimske divizije v Elanu
Metka Hrovat, svetovalka upravnega odbora družbe Eta