• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Zakaj je digitalna analitika poklic prihodnosti?

Začenjamo z novo rubriko, v kateri bomo predstavljali poklice prihodnosti v marketingu. Matic Ganc se je nedavno pridružil AV studiu, kjer opravlja naloge spletnega analitika. Pri svojem delu svojo strast do raziskovanja uresničuje z analizami spletnega vedenja uporabnikov.

Trg digitalne analitike raste hitro in ga spodbujajo različni trendi, vključno s stalnim povečevanjem spletnega nakupovanja, hitrim sprejemanjem platform za marketinško avtomatizacijo in preusmeritvijo podjetij k poslovanju na podlagi podatkov.

Moje delo je upravljanje s podatki, zagotavljanje integritete podatkov, manipulacija in urejanje podatkov, izvajanje podatkovnih analiz ter zagotavljanje aplikativnosti izsledkov za zagotavljanje izboljšanih konverzijskih stopenj, izboljšano uporabniško izkušnjo in optimizacijo marketinških stroškov. Vse te podatke pa mora spletni analitik znati tudi predstaviti na enostaven in uporabniku prijazen način. Da bi razširil svoja obzorja, delil svoje znanje in soustvarjal odlične kampanje za naročnike, sem se ekipi AV studia, ki deluje z zelo raznolikim naborom naročnikov, pred kratkim pridružil kot spletni analitik. Uspešnost pridobivanja prometa in doseganja marketinških ciljev zagotavljam z uporabo analitičnih orodij, kot so Google Analytics, Excel, SPSS in druga. V preteklosti sem skrbel za vodenje in optimizacijo računov v oglaševalskem sistemu Google Ads, z namenom doslednega doseganja marketinških ciljev. Prav tako sem skrbel za organski del prometa z optimizacijo spletnih strani za iskalnike (SEO). Že v času študija sem se posvečal podatkom in preučevanju obnašanja družbe. Po izobrazbi sem namreč diplomant sociologije in interdisciplinarnega družboslovja, magistriral pa sem iz programa »Master of Research in Social Research« na univerzi v Aberdeenu na Škotskem. Pot me je pripeljala v svet marketinga, kjer svojo strast raziskovanja uresničujem pri analizah spletnega vedenja uporabnikov.

Ključna so orodja

V AV studiu poskušamo uporabljati raznolika orodja za analiziranje spletnega prometa. Med ključne seveda štejemo tudi Google Analytics kot hrbtenico vseh spletnih podatkov. Z Excelom in statističnim orodjem SPSS opravljamo poglobljene analize podatkov s pomočjo standardnih statističnih metodologij. Najnaprednejša analitika pa se dogaja s pomočjo aplikacij, ki nam omogočajo grajenje t. i. »prediktivnih« modelov obnašanja podatkov. Ti modeli nam služijo kot predpostavke za odločanje o vseh spletnih aktivnostih.

Branje mehkih podatkov

Obnašanje uporabnikov na spletnih straneh je potrebno identificirati in v večini primerov prednastavljeni podatki, recimo iz Google Analytics, ne zadostujejo. V ta namen intenzivno uporabljamo oznake, ki snemajo t. i. dogodke, evente, na spletni strani. To nam omogoča, da pridobivamo tudi »mehke« podatke, kot so pomikanje po spletni strani, klikabilnost posameznih elementov, ogledi integriranih videov in podobno.

Infrastruktura za optimizacijo in moderiranje aktivnosti s takojšnjim učinkom

Spletna analitika se pri AV studiu ne pojmuje kot samostojen delček marketinga, ampak je pomemben del celotne digitalne analitike. To pomeni, da ponujamo 360-stopinjsko storitev digitalne analitike – od večkanalne atribucije in družbenih medijev do marketinške avtomatizacije (Sharpspring) in podobno. Takšen pristop nam omogoča celosten vpogled v digitalno prisotnost naročnika od prve do zadnje stične točke z uporabnikom. Ključ do uspeha je optimizacija marketinških stroškov in povečanje donosnosti na naložbe (ROI), zato imamo vzpostavljeno infrastrukturo, ki nam omogoča optimizacijo in moderiranje aktivnosti s takojšnjim učinkom.

Kakšno prihodnost ima torej (digitalna) analitika?

Sledenje trendom

Trg digitalne analitike raste hitro in ga spodbujajo različni trendi, vključno s stalnim povečevanjem spletnega nakupovanja, hitrim sprejemanjem platform za marketinško avtomatizacijo in preusmeritvijo podjetij k poslovanju na podlagi podatkov. Tržno rast pripisujemo tudi osnovnim možnostim, kot so nenehno naraščanje večkanalnega marketinga in naraščajoči trendi storitev v oblaku.

Vpogledi za rast in razvoj

Z razvojem digitalnega marketinga smo pridobili dostop do ogromne količine podatkov. Spletna analitična orodja pomagajo pri analiziranju tega bogastva podatkov in ponujajo tržnikom in podjetjem pomemben poslovni vpogled v učinkovitost prodaje in marketinga ter drugih spletnih strategij. To podjetjem omogoča, da optimizirajo spletne strani, s čimer se poveča njihova učinkovitost. Zaradi takšnega ozadja spletna analitika hitro postaja glavno orodje, ki pomaga tržnikom in spletnim podjetjem pri pridobivanju vpogledov, ki jih lahko uporabijo za povečanje vrednosti in kakovosti vsebine spletne strani. 

Spletna analitika in razvijanje ustreznih rešitev

Tehnološki napredek je z leti omogočil, da se je spletna analitika razvila iz preprostih metrik in samostojne aplikacije, v novo, napredno aplikacijo, ki je sposobna integracije z večjim številom programske opreme. Z naraščajočo prisotnostjo spleta so na voljo spletne analitične rešitve za različne digitalne naprave in platforme, od mobilnega telefona in aplikacij do družbenih medijev in drugih okolij. Agencije se ne osredotočajo več na to, da ponujajo čisto spletno analitiko, temveč vse bolj razvijajo rešitve, ki zagotavljajo realno sliko vpliva tržnih prizadevanj na različnih digitalnih kanalih.

Učinkovita interpretacija

Sodeč po napovedih v nedavnem poročilu Global Industry Analysts bo spletna analitika postala glavno orodje, usmerjeno v specifična tržna prizadevanja. Zato bi lahko rekli, da prihodnost za spletne analitike ne bo odvisna samo od stopnje prepoznavnosti, ki jo dosega učinkovitost orodja, temveč bi bila v veliki meri odvisna tudi od vloge, ki jo ima orodje pri kvantifikaciji digitalnih rešitev. Vendar pa lahko pričakujemo, da se bo realna vrednost analitike uresničila le, če bodo podatki učinkovito interpretirani in bodo uporabljeni pri oblikovanju učinkovitih strategij za spletne strani.

Vloga poslovne analitike

Bolj kot o spletni analitiki strokovnjaki govorijo o poslovni inteligenci (ang. business intelligence). Če bo kje analitika gonilna sila sprememb, bo to zagotovo na področju poslovne analitike. Že zdaj podjetja prepoznavajo ta potencial in ga poskušajo integrirati v svoje poslovne procese – to je ključ do uspešnega in vzdržnega poslovnega modela. Konkretno podjetja stremijo k vizualizaciji podatkov na eni platformi, ki je hkrati prijazna do uporabnika in poenotena skozi celotno podjetje. Iz tega enotnega vmesnika bo lahko vsak v podjetju dostopal do spletne strani in družbenih medijev, do finančnih, marketinških in strateških informacij. Če je spletna analitika ključna za razumevanje vedenja uporabnikov na spletu, je poslovna analitika raziskovanje o tem, kako ciljne skupine stopajo v interakcijo z vašim podjetjem. Na drugi strani pa lahko razumno menimo, da do spojitve spletne in poslovne analitike ne bo prišlo. Velika večina obiskovalcev določene spletne strani je namreč anonimnih. Od teh anonimnežev se bo nek fragment identificiral preko e-novic, registracij ali nakupa na spletni strani. Poslovna analitika dejansko rudari podatke o kupcih, vendar lahko rečemo, da je veliko pomembnejša optimizacija spletne strani in njeno serviranje preostalim (90 %) anonimnim uporabnikom. Ti imajo največji potencial za uspešno poslovanje.

Pripravljeni na miselni preskok?

Kakršen koli je vaš pogled na opisano, pa ostaja dejstvo, da je spletna analitika tukaj in zdaj in da bodo podjetja, ki se še vedno otepajo podatkov in informacij o svojih uporabnikih, žal potonila v bazenu konkurence. Najpogumnejše dejanje je miselni preskok, ko nehamo govoriti o svojih uporabnikih, kot da smo vsak dan z njimi na kavi, in se začnemo obračati k podatkom – trdnim dejstvom, ki opisujejo naše uporabnike natančneje kot kdor koli. Saj veste, oseba ima lahko več vlog v družbi, ena od najbolj prvinskih pa je obnašanje v anonimnem digitalnem svetu.

Članek je bil prvotno objavljen v junijski, 456. številki Marketing magazinaNa spletu objavimo le 20 odstotkov člankov iz revije. Na MM se lahko naročite na i[email protected]