• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Oglaševalci v letu 2017 povečali naložbe v digitalno oglaševanje na vseh trgih, vključenih v raziskave

Digitalno oglaševanje v Evropi je doživelo še eno leto močne rasti. Andrej Ivanec, direktor medijskega načrtovanja v digitalni agenciji iPROM, po pregledu IAB-jevih raziskav AdEx 2017 za slovenski, evropski in ameriški trg v komentarju izpostavlja, kako se odraža rast na posameznih digitalnih kanalih ter kakšne so razlike med Slovenijo, Evropo in ZDA.

Po podatkih raziskave AdEx 2017 za Slovenijo so bile naložbe v digitalno oglaševanje v lanskem letu vredne 47,2 milijona evrov, kar odraža 18,4-odstotno rast, ki je nekoliko nad evropskim povprečjem (13,2 odstotka). Naložbe v digitalno oglaševanje na evropskem trgu pa so lani dosegle približno 48 milijard evrov, v ZDA pa kar 88 milijard dolarjev. V Evropi je tako oglaševalski proračun, namenjen digitalnemu oglaševanju, zrasel za 13,2 odstotka, kar je največ v zadnjih šestih letih. Povprečna rast naložb v digitalno oglaševanje v Evropi pa še ni dohitela povprečne rasti ameriških naložb, ki znaša 21 odstotkov.

V Sloveniji še vedno prevladuje prikazno oglaševanje

V Sloveniji ima prikazno oglaševanje še vedno največji delež (46 odstotkov) digitalnega oglaševalskega kolača. Opazimo lahko manjši upad naložb v klasične oglasne pasice, medtem ko video oglaševanje beleži 30-odstotni delež naložb. V preteklem letu sta v primerjavi z letom 2016 najhitreje rasla programatično oglaševanje in oglaševanje na družbenem omrežju Facebook, oglaševanje na iskalnikih pa nekoliko počasneje.

V Evropi je delež zrasel video oglaševanju za 1,8 odstotne točke, medtem ko je padel ostalemu prikaznemu oglaševanju za 1,1 odstotne točke. V Evropi je bilo za video oglaševanje namenjenih 5,3 milijarde evrov, za ostalo prikazno oglaševanje 14 milijard evrov.

Mobilno oglaševanje v okviru prikaznega oglaševanja je leta 2017 v Evropi pomembno zraslo in zabeležilo 41-odstotno rast. V skupnem obsegu pa proračun za digitalno oglaševanje, ki je bil porabljen na mobilnih napravah, predstavlja že 40 odstotkov, če gledamo celotno prikazno oglaševanje in oglaševanje na iskalnikih na evropskem trgu. Delež mobilnega oglaševanja je v ZDA močnejši kot v Evropi, saj dosega 57 odstotkov proračuna za digitalno oglaševanje ali kar 49,9 milijarde dolarjev.

Zakup oglasnega prostora na družbenih medijih raste

V Sloveniji plačljivo oglaševanje na družbenih medijih zavzema 18 odstotkov oglaševalskega kolača za digitalno oglaševanje. V Evropi se je plačljivo oglaševanje na družbenih medijih v preteklem letu povzpelo na 41,8 odstotka vseh sredstev, namenjenih prikaznemu oglaševanju, medtem ko je bil ta delež v 2016 34,8-odstoten. Če gledamo celoten kolač, ki ga podjetja in organizacije namenjajo zakupu digitalnih medijev v ZDA, pa za plačane oglase v družbenih medijih oglaševalci čez lužo namenijo 25 odstotkov vseh medijskih sredstev oz. 22,2 milijarde dolarjev, v Evropi pa je ta delež približno 17-odstoten.

Naložbe v video oglaševanje se vztrajno vzpenjajo

V Evropi je video lani zabeležil 34,8-odstotno rast. Z rastjo videa se je skladno povečal tudi delež video oglaševanja, ki je lani v Evropi v povprečju predstavljal 27,3 odstotka celotnega prikaznega oglaševanja. V Evropi je imela v 2017 največji delež video oglaševanja Velika Britanija (38,5 odstotka).

»V prihodnjih dveh letih je napovedana 10-odstotna rast digitalnega oglaševanja, pri čemer bo delež digitalnih medijev predstavljal približno polovico svetovnega oglaševanja,« zaključuje Andrej Ivanec, direktor medijskega načrtovanja v digitalni agenciji iPROM.