• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Z improvizacijo do izvirne ideje

Improvizacija ima v vsakdanjem življenju negativen prizvok, čeprav predstavlja pomemben del našega vsakdanjega življenja. Njena vloga in percepcija sta se skozi čas spreminjali. Improvizacija je pomemben del procesa snovanja novih idej, zame najpomembnejši.

Foto: Pixabay

Definicija improvizacije

SSKJ: improvizírati  -am nedov. in dov. (ȋ) knjiž. posredovati, poustvarjati kaj brez priprave, načrta: improvizirati govor; improvizirati na klavirju / …

Wikipedija: Improvizacija je ustvarjanje ali uprizarjanje, ki je spontano, lahko tudi brez priprave, ali ustvarjanje nečesa iz česar koli, kar je v tistem trenutku na voljo.

Improvizacija v glasbi

Derek Bailey (eden izmed pionirjev svobodne improvizacije) v svoji knjigi Improvizacija pravi, da je improvizacija ena izmed najbolj razširjenih praks v glasbi in hkrati tudi ena izmed najmanj priznanih ter razumljenih. V svoji osnovi je neakademska in hkrati kreativno gibalo razvoja glasbe. Improvizacija ne pozna napak. Gradi na nepredvidljivih odklonih od pričakovanega in išče priložnosti za premik glasbe v neraziskane pokrajine.

Glasbeniki lahko improvizirajo sami ali v skupini. Igranje v skupini je seveda zahtevnejše, saj mora glasbenik med igranjem slediti skupnemu zvoku in ga dopolnjevati s svojimi idejami. Pri tem sta potrebna pozornost in občutek, da posameznik ne ustavi toka skupnega ustvarjanja. Ker nihče ne ve, kakšen bo končni rezultat, je lahko igranje na trenutke zelo obremenjujoče in naporno. Še posebej, ko skupni zvok zaide v slepo ulico brez idej.

»Glasbeniki so med improviziranjem na odru goli,« rad reče nagrajenec Prešernovega sklada in priznani bobnar Zlatko Kaučič. A če se odrečeš svojemu egu, nastanejo odlične stvari. Odrekanje egu pa seveda ne pomeni podrejenosti in da nikoli ne prevzameš pobude med igranjem.  Pomeni, da lahko idejo vedno enakovredno in brez obveznosti podaš, ko začutiš, da bo izboljšala skupni zvok. Seveda jo preostali glasbeniki lahko tudi zavrnejo in ne gradijo nadaljevanja zvoka na njej. In tu se skupina naredi ali razpade. 

Snovanje kreativne ideje

Procese, ki se ustvarijo pri improviziranju v skupini, lahko primerjamo s snovanjem kreativne ideje. Ko dobimo brief, se seznanimo s tematiko. Z raziskovanjem razpoložljivih podatkov o nalogi in pregledom konkurence nadgradimo svoje pretekle izkušnje in se pripravimo na samostojno ali skupinsko viharjenje možganov (»brainstorming«).

Osnovno pravilo brainstorminga je, da se ne omejuješ in si ne rečeš prehitro »ne«. Da raziskuješ in se poglabljaš ter se trudiš stvari nadgraditi. Pri tem pa sebi in drugim dopuščaš »napake«, saj se iz »napak« s pomočjo asociacij lahko rodijo najboljše ideje.

Seveda mora imeti, kot koncert, tudi brainstorming omejen čas trajanja, saj se tako zgosti koncentracija in lažje zasnuje ena ali več idej. Od tu naprej je na vrsti znanje, ki pomaga izbrati pravo idejo. Poleg poznavanja sodobnega oglaševanja in njegove zgodovine je treba pri izboru prave ideje upoštevati še identiteto naročnika ali njegove blagovne znamke in ciljno skupino, s katero bomo komunicirali. Pri nastopu bi temu lahko rekli koncertno okolje, pri čemer predstavljajo poslušalci ciljno skupino, koncertni prostor pa identiteto, ki zvoku daje značaj.

Improvizacija za vsak dan

Čeprav ima improvizacija slabšalen prizvok, jo nezavedno uporabljamo vsak dan. Že velika večina naših pogovorov je improvizacija. Njena težava je, da je na videz nepredvidljiva, nezanesljiva in ne ponuja akademskih okvirjev. Vendar nam ob iskrenem pristopu vseh udeležencev ponuja veliko bolj igrivo in sproščeno življenje, rešitve pa boste tako našli z veliko manj napora in slabe volje.

Poskusite improvizirati

Naslednjič na sestanku, preden se lotite težave, vzemite instrumente. Lahko je to kar koli – list papirja, kemični svinčnik, žlička in skodelica – in poskusite z 10-minutnim improviziranim ustvarjanjem zvokov. Pri tem se udeleženci med seboj poslušajte. Če boste vsi udeleženci igrali brez strahu in predsodkov, se bo zgodil mali glasbeni čudež. Ko boste tako uglašeni, se spravite na težavo. Verjamem, da jo boste lažje rešili.

Zapis je bil prvotno objavljen tukaj.