• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Tehnološki trendi, ki bodo v letu 2018 spreminjali oglaševanje

Rezultat razvoja novih tehnologij in razumevanje, kaj bodo prispevale k razvoju oglaševalskega ekosistema, povzemamo v zapisu o tehnoloških trendih za leto 2018.

Tehnologija predstavlja platformo, infrastrukturo, ki definira način delovanja. Živimo v svetu, kjer se digitalizacija dogaja na vsakem koraku in močno preobraža vse panoge, tudi oglaševalsko. To se dogaja s skokovito hitrostjo, saj novodobne rešitve in množica podatkov, ki so nam na voljo, močno spreminjajo ustaljene načine delovanja. V letu, ki prihaja, je po mojem mnenju še posebej dobro poznati naslednje tehnološke trende:

  • »Blockchain« ali tehnologija veriženja podatkovnih blokov

Neomejeno deljenje podatkov ter potencialno večen in nespremenljiv zapis transakcij v obliki blokov sta le dve izmed značilnosti, zaradi katerih je tehnologijaveriženja podatkovnih blokov privlačna za oglaševalsko industrijo.

V kombinaciji s kriptovalutami in novodobnimi modeli javnega zbiranja zagonskega kapitala (ICO) lahko pričakujemo porast oglaševalskih pristopov, ki bodo temeljili predvsem na povečanju transparentnosti poslovanja in selektivne participacije s strani potrošnika.

  • Omrežje 5G

Razvoj in prehod na omrežje 5G sta neposredno povezana s predhodno opisanim trendom povečevanja pretoka informacij in naprav, priklopljenih v IoT. Omrežje bo za svoje delovanje namreč potrebovalo večje število stičnih točk, ki bodo ponesle hitrosti pretoka informacij v nove dimenzije.

Sicer do premika na omrežje 5G ne bo prišlo čez noč, a podjetja, kot sta Samsung in Sony, že začenjajo s pripravo svojih naprav na implementacijo trenutno najnaprednejše omrežne tehnologije Gigabit LTE, ki je znana kot mejnik med trenutnim LTE-jem in prihajajočim omrežjem 5G.

To bo pospešilo razvoj kompleksnejših formatov vsebin (na primer obogatena resničnost ali navidezna resničnost), do katerih bodo potrošniki lahko dostopali preko svojih mobilnih naprav. Cilj oglaševalcev je prestreči potrošnika ob pravem času in na pravem mestu, ko je dovzeten za nakup. Lažji dostop, kjer koli in kadar koli, jim bo olajšala hitra povezava, ki bo omogočala tudi prenos večjih in bolj kompleksnih oglasnih gradiv.

  • Internet stvari (Internet-of-Things – IoT)

Po napovedih raziskovalno-svetovalne družbe Gartnerbo do konca leta 2017 v internet povezanih več kot 8,4 milijarde »stvari«, kar je za 30 odstotkov več kot lani. Vsaka izmed povezanih naprav ima možnost beleženja in posredovanja določenih podatkov, ki jih lahko koristno in potrošniku prijazno uporabijo ne le oglaševalci, temveč tudi predstavniki drugih panog.

Naprave, povezane v IoT, tako lahko delujejo kot posrednik podatkov, pametni zasloni pa kot medij, ki omogoča personalizirano komunikacijo. Ključni pogoj za razumevanje te velike količine podatkov je analitika, ki bo v prihodnosti še okrepila svoj pomen v oglaševalskem ekosistemu.

  • Umetna inteligenca

Umetna inteligenca, ki smo jo poznali iz znanstvenofantastičnih filmov, je postala resničnost. Na nakupni poti nas usmerjajo pametni pomočniki, na družbenih omrežjih z nami klepetajo boti. Pogovori med empatičnimi roboti, zmožnimi interakcije in čustvenega odzivanja, ki smo jim bili (tudi iPROM-ova ekipa) priča na največji tehnični konferenci Web Summit v Lizboni, nakazujejo zanimivo prihodnost.

Naprednejša podjetja bodo umetno inteligenco uporabljala predvsem za povezovanje in komuniciranje s svojimi potrošniki na vznemirljiv, a obenem uporabniku prijazen način, ki prinaša obojestransko zadovoljstvo.

V oglaševalski praksi je umetna inteligenca v obliki napredne obdelave množice podatkov uporabna na treh medsebojno povezanih področjih:

o   Hitro raziskovanje ogromnih količin podatkov

V preteklosti je analiza podatkov potekala z združevanjem prvovrstnih podatkovnih vzorcev z drugo- in tretjerazrednimi bazami podatkov, kar je potekalo počasi in je obenem zahtevalo ekipo analitičnih strokovnjakov. Danes je podatkovna znanost z odprtokodnimi knjižnicami in orodji veliko bolj dosegljiva. To pomeni, da se ljudje namesto analizi podatkov lahko posvetijo vprašanjem, ki jih ta prinese.

o   Prepoznavanje vedenjskih vzorcev potrošnikov

Trženje se v veliki meri ukvarja s človeško naravo in sprožilci iz okolja, ki povzročijo določene odzive. Prepoznavanje takšnih kombinacij je lahko zaradi količine podatkov, ki jih uporabniki spleta puščajo za seboj, zelo zamudno. Z uporabo umetne inteligence lahko ta postopek praktično avtomatiziramo in ga na primer z integracijo z naprednimi oglasnimi formati, ki glede na prepoznane vzorce prilagajajo kreativne rešitve, učinkovito nadgradimo.

o   Izboljšave potrošniške izkušnje

Pregledani podatki in vedenjski vzorci, prepoznani v njih, se odražajo v vsebinah, ki so za potrošnika resnično zanimive. Če pomislimo, da se z umetno inteligenco srečujemo v obliki pametnih pomočnikov, ki jih upravljamo z glasovnimi ukazi, lahko razumemo, da je njen vpliv na naše bivanje predvsem pozitiven.

Vsi našteti tehnološki trendi, ki bodo v prihajajočem letu narekovali razvoj digitalnega oglaševanja, imajo eno skupno točko – izboljšujejo našo izkušnjo in poenostavljajo naša življenja.To pomeni, da se razvoj tehnologije in tehnoloških rešitev (programov in aplikacij) usmerja v približevanje uporabniku z namenom ustvarjanja potrošniku prilagojene in bolj relevantne vsebine.

Kot entuziast se veselim vseh teh novosti, kot potrošnik pa si želim, da bi personalizirano programatično oglaševanje postalo še bolj zame relevantno.