• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Slovenci naklonjeni lokalnemu trgu, Hrvati zaupajo tujim trgovcem

Raziskava Shopper’s Mind je pokazala pomembne razlike med slovenskim in hrvaškim spletnim trgom z vidika čezmejnega nakupovanja. Skoraj polovica slovenskih spletnih kupcev nakupuje izključno pri domačih trgovcih, na hrvaškem le dobra petina, kljub temu pa tuja konkurenca na obeh trgih ne počiva.

Slovenci smo bolj naklonjeni nakupovanju v domačih spletnih trgovinah, saj 43 odstotkov vseh spletnih kupcev nakupuje izključno znotraj države. To je predvsem rezultat dejstva, da imamo bistveno bolj razvito lokalno spletno ekonomijo. Kljub temu je jasno, da mednarodna konkurenca ne počiva, saj se ta delež iz leta v leto znižuje in je v primerjavi z letom 2014 padel za 12 odstotkov. V letu 2015 je večino nakupov v tujini opravila že dobra desetina vseh kupcev, kar je 3 odstotke točke več kot leto prej. Pri deležu tistih, ki vsaj enega od desetih nakupov opravijo v tujini, je opazna še večja rast, in sicer z 51 na 57 odstotkov.

Podobno ugotavlja tudi raziskava Evropske komisije Digital Scoreboard, ki med drugim preverja, koliko spletnih kupcev je v zadnjem letu naročilo vsaj en izdelek ali storitev iz druge države članice EU. Od leta 2012 je v Sloveniji ta številka narasla za skoraj 6 odstotnih točk in je v letu 2015 znašala 43 odstotkov vseh spletnih kupcev.

Vir: Shopper’s Mind raziskava spletnega nakupovanja v partnerski izvedbi Ceneje in raziskovalne agencije Valicon, 2015/2016, ob uporabi spletnega panela “JazVem”, n=5.055 (SLO), 4.436 (HR), uporabniki spleta

Po podatkih Shopper’s Mind so bili v Sloveniji najbolj priljubljeni tuji trgovci v letu 2015 (po abecednem redu):

  • AliExpress

  • Amazon

  • eBay

  • Sportsdirect

Petina hrvaških spletnih kupcev večino nakupov opravi v tujini

Naši sosedje so na drugi strani precej bolj naklonjeni tujim trgovcem. Izključno doma nakupuje le 22 odstotkov hrvaških spletnih kupcev, vsaj enega od desetih nakupov v tujini opravi kar 78 odstotkov vprašanih. Za več kot polovico spletnih nakupov se k tujcem obrne četrtina anketirancev, precej večji delež kot v Sloveniji pa je na Hrvaškem tistih, ki v tujini opravijo 9 od 10 nakupov – 20 odstotkov, medtem ko v Sloveniji znaša le 11 odstotkov. Kljub razlikam pa so najpogostejše izbire med tujimi spletnimi trgovci povsem enake kot pri nas: AliExpress, Amazon, eBay in Sportdirect.

Čeprav je slovenski spletni trg nekoliko bolj razvit – omenjena raziskava Evropske komisije na primer kaže, da je v zadnjem letu na spletu vsaj en izdelek kupilo 47 odstotkov slovenskih uporabnikov interneta, številka na Hrvaškem pa znaša 10 odstotnih točk manj –, se hrvaški spletni kupci v večji meri poslužujejo čezmejnega nakupovanja in ponudbe tujih trgovcev prepoznavajo kot relevantne.

Kaj to pomeni za trgovce?

Jasen trend na obeh trgih je vse večja konkurenčnost ponudb iz tujine. V prihodnje bo za domače trgovine zato ključno, da:

  • prepoznajo in izkoristijo lokalne konkurenčne prednosti,

  • zagotovijo privlačno ponudbo za segment mladih, ki so bolj naklonjeni nakupovanju izven nacionalnih meja ter

  • se osredotočijo na širino ponudbe,  komunikacijo s strankami ter odlično uporabniško izkušnjo.

Shopper’s Mind je največji raziskovalni projekt spletnih nakupnih navad v regiji v partnerski izvedbi podjetja Ceneje d. o. o. in raziskovalne agencije Valicon. Enkrat letno poteka v Sloveniji in na Hrvaškem ter je v štirih letih zajel izkušnje več kot 150.000 spletnih kupcev. Preverja različne dimenzije nakupovanja na spletu, med drugim razmerje nakupov, opravljenih znotraj države in v tujini.

Prispevek je bil prvotno objavljen na spletnem portalu sMind.