• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Nove resnice tržnih raziskav

V letu 2015 smo ugotovili, da se naša industrija srečuje z »novimi realnostmi«. Ena od osnovnih sprememb v vsakdanjem delu je ukvarjanje z »big data«, prav tako pomembna nova realnost pa so »need for speed«, torej podatki v realnem času.

Foto: Dreamstime

Srečujemo se z realnostjo, kjer je naročnikom čas pomembnejši kot globina analize. Nove raziskovalne metode, ki dajo informacije takoj, ko se nekaj zgodi, so postale pomembnejše kot globinski in obsežni posnetki preteklega časa, tudi če samo za kakšen mesec nazaj. Seveda pa je za strateške odločitve in načrte klasična globinska analiza še vedno nujna. A tudi klasične analize smo obogatili s hitrostjo (nova orodja za zbiranje podatkov, standardizacija, združevanje različnih virov podatkov itd.).

Eksploratorne raziskave so in še vedno bodo osnova za inovacije in preverjanje čustvene vpletenosti v področja našega delovanja. Nove metode, projektivne tehnike in pristopi se vsak dan implementirajo že desetletja. Ampak samo tehnološki napredek nas je pripeljal do trenutka, ko lahko uporabimo »SF« metode, to so prepoznavanje obraza, prepoznavanje sentimenta in analiza čustev v glasu.

Naročniki nimajo časa in jim ne preostane drugega, kot da verjamejo, da so tržni raziskovalci strokovnjaki na svojem področju in da delajo v skladu z etičnimi in strokovnimi standardi. Vedo, da zanesljivost rezultata ni toliko odvisna od velikosti vzorca kot od kakovostne izbire. Predstavitve rezultatov ne morejo biti več osnovane kot večurne analize podatkov pred publiko. Poročila morajo biti kratka, jedrnata in informativna. Zgodba mora imeti svoje elemente: uvod, zaplet, vrhunec, preobrat, razplet in finalni sklep. Pri tem veliko pomagajo nove tehnologije, ne pošiljamo samo Power Point poročila na stotih straneh.

Vedno manj naročnikov si danes privošči strokovnjaka za tržne raziskave, ki bi uporabljal podatke. Zato moramo biti tržni raziskovalci sposobni jasno artikulirati zanesljivost in veljavnost naših metod. Najpomembnejše pa je to, da jim predstavimo koristne podatke – naši naročniki želijo vedeti, koliko je ura in ne kako je ura izdelana. Ne glede na to, da moramo biti hitri in jedrnati, si ne smemo nikoli dovoliti, da zanemarimo strokovnost in znanje statističnih, psiholoških, ekonomskih ved ter etičnih principov v ravnanju z naročniki, anketiranci in podatki. Prizadevati si moramo za to, da naročniki enostavnosti ne zamenjajo z nestrokovnostjo, saj se lahko ponovi učinek spletnih anket na različnih portalih ali fokusnih skupin s prijatelji in znanci, ker so nekateri uporabniki verjeli, da je »good enough« oziroma dovolj dobro za ta denar.

Zdaj je mogoče z več podatki in vse boljšo napovedno analitiko odgovoriti na povpraševanja, ki želijo napovedi in vpoglede v prihodnost, da bi potrdili poslovne odločitve. Na koncu naročniki vendarle iščejo dve ključni stvari: ROI za uveljavljanje svoje naložbe v raziskavo in napovedno analitiko, ki pomaga napovedati vedenje potrošnikov.