• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Personalizirani marketing postaja temelj prodajne uspešnosti

Za prodajno uspešnost marketinške akcije ne zadošča zgolj kupčevo zavedanje o podjetju in blagovni znamki. Ključno je nagovarjanje prave ciljne skupine, s pravo ponudbo ob pravem času. Prilagajanje ponudbe potrebam posameznika postaja vse pomembnejše, s sodobnimi orodji pa tudi vse lažje uresničljivo.

V mnogih primerih personalizirani marketing že predstavlja pogoj za pridobivanje novih in ohranjanje starih kupcev. Na večjo personalizacijo v marketingu nas napeljujejo tudi mnoge ugotovitve in raziskave. Tako npr. personalizirana e-pošta dosega kar 25 % višjo stopnjo odpiranja in kar 51 % več klikov, med tem, ko druga raziskava ugotavlja, da podjetja, ki spretno izkoriščajo personalizirani marketing, dosegajo v povprečju kar 19 % rast prodaje.

Personalizirana ponudba nudi kupcu vsebine, ki ga zanimajo

Bistvo personalizacije je, da se podjetje skuša čim bolj približati vsakemu kupcu posebej tako, da pripravi edinstveno ponudbo za vsakega kupca ali vsak segment kupcev posebej. Pri načrtovanju ponudbe ne smemo zanemariti niti želja tistih, ki vplivajo na ciljnega kupca, kot so to na primer ostali družinski člani. Personalizacija naj bo osredtočena predvsem na vsebine, ki jih kupec išče. To lahko podjetje doseže samo tako, da kupca dobro pozna, uporabi pa različne taktične prijeme in strategije.

Kako pripraviti personalizirano ponudbo?

Za pripravo personalizirane ponudbe so pomembni štirje koraki, ki se običajno precej prekrivajo: 1. Identifikacija kupcev, 2. Diferenciacija kupcev, 3. Interakcija s kupci, 4. Prilagajanje kupcu. V tem vrstnem redu se povečuje kompleksnost, prav tako pa tudi koristi za podjetje.

Kako najlažje identificiramo kupce?

Prepoznavanje kupcev je osnova personaliziranega marketinga. Če posameznih kupcev ne moremo prepoznati, ni upanja, da bi jih lahko razlikovali, še manj se prilagajali potrebam vsakega od njih.
V zadnjem času se veliko govori o raziskovanju "Big data", a za večino podjetij to ne pride v poštev. Običajno kupce najlažje spoznamo s spletnim anketiranjem. Za anketiranje je na voljo veliko brezplačnih spletnih orodij, kot so SurveyMonkey, 1ka, FREEyer, Moja anketa in druga. Žal večina od njih ne zagotavlja popolne identifikacije potencialnih kupcev. To omogoča le FREEyer, ki poleg spletnega anketiranja zagotavlja tudi identifikacijo vsakega posameznega anketiranca z njegovimi kontaktnimi podatki. Gre za zmogljivo raziskovalno orodje, ki tržnikom omogoča gradnjo baze potencialnih kupcev, brezplačno oglaševanje, branding skozi promocijska darila, poleg tega pa lahko podjetje vsakega anketiranca pripelje direktno v svojo prodajalno.