• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Podatki so lahko zanimivi

TAM-TAM je za Statistični urad Republike Slovenije (SURS) pripravil plakatno kampanjo za 3. Evropske statistične igre za srednje šole. Cilj kampanje je aktivirati in spodbuditi dijake in njihove učitelje (mentorje) k prijavi na tekmovanje.

Kratek opis akcije:  Poleg osnovnega poslanstva slovenskega statističnega urada, ki je zagotavljanje statističnih podatkov o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem ter okoljskem področju, SURS organizira tudi dijaško tekmovanje v statistiki. Cilj plakatne kampanje je tako aktivirati in spodbuditi dijake k prijavi na tekmovanje za 3. Evropske statistične igre.

»S tremi variacijami oziroma različicami tipografsko enostavnega plakata z drznejšimi in zanimivimi trditvami v obliki statističnih podatkov, želimo ciljno skupino pritegniti k branju za njih relevantnih sporočil in posledično k prijavi. S premišljeno distribucijo, smo poiskali tudi vse interesne točke, kjer se skupine srednješolcev zadržujejo oz. družijo, da bi dvignili učinkovitost kampanje po Ljubljani in Mariboru,« pravijo v družbi TAM-TAM.

Elementi akcije: TAM-TAM mestni plakati

Predstavnica naročnika: Simona Klasinc

Vodja projekta in razvoj koncepta: Simona Korošec

Koncept in oblikovanje: Blaž Krump

Produkcija: TAM-TAM

Avtor: TAM-TAM
Naročnik: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)

Oceni