• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Vsak je svoje šole kovač!

V nacionalni akciji »Vsak je svoje šole kovač!« Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ozavešča o pomenu izobrazbe in informira o aktualnem javnem razpisu, ki omogoča sofinanciranje stroškov srednješolskega izobraževanja ali opravljenega mojstrskega, poslovodskega in delovodskega izpita.

Kratek opis akcije: »Slogan oglaševalske akcije »Vsak je svoje šole kovač!« izobrazbo enači s srečo, torej nečim, kar si želi doseči vsak izmed nas. Hkrati posameznika opolnomoči, saj zmožnost in odgovornost za pridobivanje kompetenc postavi v njegove roke,« pravijo ustvarjalci. Akcija, ki vključuje tako digitalno kot klasično oglaševanje, v prvi vrsti nagovarja dve ciljni skupini (mlade med 15 in 24 leti ter odrasle med 40 in 60 leti). Do njih pristopa s sicer različnimi ključnimi sporočili, ki jim je skupna oblika izštevank, pesmi in pregovorov. Izštevanke, rime, pesmi in pregovore, ki vzbujajo nostalgijo ter nas spominjajo na mladostno veselje in radovednost, so predrugačili v sporočila, ki so prilagojena programu, komunikacijskim smernicam in ciljnim skupinam, hkrati pa so ohranili nekatere prvotne elemente vsebin, s čimer so ohranili njihovo prepoznavnost.

Elementi akcije: kreativni koncept, logotip, televizijsko, radijsko in tiskano oglaševanje, tiskani materiali, komuniciranje na družbenih omrežjih in digitalno oglaševanje

Predstavnica naročnika: Anja Krašna

Direktorici projekta v agenciji: Nina Tomažin Bolcar in Anja Petrovčič

Vodja projekta v agenciji: Nejc Horvat

Avtorica kreativne zasnove: Tina Kadunc

Oblikovalca: Primož Karba in Tamara Vidmar

Trajanje akcije: od avgusta 2019 (je še v teku)

Avtor: Propiar
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Oceni