• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Stari, imava problem

Pristop je za projekt ASI pripravil oglaševalsko akcijo, ki daje glas starejšim zaposlenim in opozarja na njihovo nepogrešljivost.

Kratek opis akcije: »Delež starejših zaposlenih se povečuje, hkrati pa se ti na delovnih mestih soočajo z diskriminacijo in neenakostjo, čeprav dejstva govorijo v prid njihovi ključnosti in nepogrešljivosti. Na problem smo v okviru projekta ASI, celovite podpore podjetjem za aktivno staranje delovne sile, hoteli jasno opozoriti splošno javnost, zaposlene in delodajalce. Obenem smo v debato želeli vključiti tudi mlajšo ciljno skupino, ki se je bo problematika staranja prebivalstva v prihodnosti še posebej dotaknila,« pravijo snovalci akcije.

Oglaševalska akcija s sloganom »Stari, imava problem. ASI za rešitev?« daje glas starejšim zaposlenim v zgodbah dveh protagonistov, ki v svojih poklicih rešujeta izzive in gledalca s čustvenim, pomensko močnim nagovorom opozarjata na zgrešenost predsodkov in pomembnost opolnomočenja starejših ter vabita k drugačnemu pogledu nanje. Na to opozarja tudi dodatni poziv »Vključen sem ključen«, ki uokvirja celoto akcije. 

Elementi akcije: televizijski oglasi, zunanje oglaševanje, tiskani oglasi, spletni oglasi, družbena omrežja

 Predstavnica naročnika:Katja Tootill (projekt ASI)

Direktorica naročnika:Irena Kuntarič Hribar (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in

preživninski sklad Republike Slovenije)

Direktorica projekta: Petra Muth Zupanc

Vodja projekta: Mojca Mačkovšek Danev

Asistentka vodje projekta: Nataša Lipovčić

Kreativni direktor: Dominik Bagola

Tekstopisec: Žan Žveplan

Oblikovalec: Urban Zotel

Režiser: Luka Štigl

Produkcijska hiša:Squareme

Fotograf:Matevž Kostanjšek

Medijski zakup: Tamma Žbontar in Klemen Avsenik (Pristop Media)

Agencija: Pristop

Trajanje akcije: september 2019 do 2022

Avtor: Pristop
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad

Oceni