• Facebook
  • Twitter
  • RSS

#Imamizkušnje

e-Študentski Servis se v sodelovanju agencijo Yootree predstavlja z akcijo, ki ozavešča o pomembnosti pridobivanja izkušenj s študentskim in dijaškim delom.

Kratek opis akcije: e-Študentski Servis mladim v Sloveniji omogoča pridobivanje delovnih izkušenj, ki jim pomagajo pri iskanju prve zaposlitve. Agencija Yootree je zato zasnovala dolgoročno komunikacijsko platformo #IMAMIZKUŠNJE, ki ciljne javnosti ozavešča o izkušnjah mladih, pridobljenih s študentskim in dijaškim delom.

Platforma temelji na soustvarjanju vsebine z vključevanjem uporabnikov. Mlade iz vse Slovenije poziva, da delijo svoje izkušnje, ki so jih pridobili s študentskim in dijaškim delom ali hobiji. Njihove izkušnje so nato predstavljene širši javnosti preko video življenjepisov. »S komunikacijsko kampanjo ozaveščamo delodajalce in strokovno javnost, da pri zaposlovanju prepoznajo kompetence mladih, hkrati pa mlade spodbudbujamo, da si s pridobivanjem raznolikih delovnih izkušenj olajšajo iskanje svoje prve zaposlitve,« pravijo ustvarjalci akcije.

Elementi akcije: tiskani oglasi, spletno mesto, spletno oglaševanje, družbena omrežja, plakati in oprema poslovalnic

Predstavnica naročnika: Saša Praček

Agencija: Yootree

Direktorica naročnika v agenciji: Petra Trontelj Pečnik

Kreativni direktor: Tomaž Apohal

Umetniški direktor: Ivor Bogunić

Tekstopisca: Tomaž Apohal in Neža Pavrič

Oblikovalca: Neža Pavrič in Dani Gerbec

Vodja projekta: Nina Babič

Produkcijska hiša: MK Visuals

Fotograf: Miha Kolar

Avtor: Yootree
Naročnik: e-Študentski Servis

Oceni