• Facebook
  • Twitter
  • RSS

LON. Lahko.

Agencija Yootree je ob 25. rojstnem dnevu za banko LON pripravila komunikacijsko akcijo.

Kratek opis akcije: Ob 25-letnici delovanja je banka LON posodobila svojo komunikacijsko strategijo, celostno grafično podobo, finančne storitve in poslovalnice. Kot pravijo v agenciji, strategija temelji na preprostem, razumljivem in prijaznem bančništvu z inovativnimi in sodobnimi storitvami, ki poenostavljajo življenje in bančno poslovanje ljudi. Poleg prenovljene podobe, ki je delo LON-ove interne ekipe, bistvo storitev znamke predstavlja slogan znamke: »LON. Lahko.«. Za lansiranje prenovljene bankine podobe je agencija Yootree ob praznovanju jubileja v oktobru zasnovala in organizirala dogodek ter komunikacije na prodajnih mestih. Banka se je v prenovljeni podobi širši javnosti prvič predstavila novembra, in sicer z zunanjim in digitalnim oglaševanjem.

Elementi akcije: zunanje oglaševanje, tiskani oglasi, spletna stran, spletno oglaševanje, družbena omrežja, plakati in oprema poslovalnic, dogodek ob lansiranju akcije in 25-letnici banke

Predstavniki naročnika: Petra Ambrožič, Barbara Naglič in Ema Lotrič

Vodja projekta na strani naročnika: Petra Ambrožič

Vodja projekta v agenciji: Mihela Černe

Asistentka vodje projekta: Teja Zajc

Strateg:Tomaž Apohal

Umetniški direktor: Ivor Bogunić

Oblikovalci:Barbara Naglič, Ema Lotrič in Dani Gerbec

Organizatorka dogodka:Anžela Wirth (Agencija Prestiž)

Scenografska postavitev dogodka: Hiša vizij

Moderatorja dogodka:Rok Bohinc in Jure Vrandečič

Fotograf:Miha Kolar

Trajanje akcije:oktober – november 2017

Avtor: Yotree
Naročnik: LON

Oceni