• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Ustvarjamo resničnost

Agencija Vodik je za Javni holding Ljubljana in javna podjetja pripravila video v virtualni resničnosti. Gledalca popeljejo po ljubljanskih ulicah in mu ponujajo doživetje neprijetne neresničnosti, nato pa ga vrnejo v lepo resničnost.

Opis akcije:Javni holding Ljubljana in javna podjetja Energetika Ljubljana, Snaga, Ljubljanski potniški promet, JP Vodovod-Kanalizacija, ŽALE in Ljubljanska parkirišča in tržnice so za komunikacijo z mladimi predstavili video, ki ponuja še ne videno in nedoživeto izkušnjo. »Video v virtualni resničnosti in 360-stopinjski tehniki gledalcu na inovativen način ponuja doživetje, kakršno je kakovostno bivalno okolje, za katerega skrbijo tako javna podjetja kot tudi vsi, ki v njem živijo, delajo ali ga obiščejo. Omogoča pa tudi doživetje, kako bi bilo, če za okolje ne bi skrbeli,« kreativno rešitev komentirajo v agenciji Vodik. Gledalcu želijo na zanimiv način predstaviti skupno odgovornost do ustvarjanja resničnosti in s tem spodbuditi sodelovanje za ohranitev kakovostnega bivalnega okolja. Z dodanimi postprodukcijskimi elementi želijo Javni holding Ljubljana in javna podjetja ozaveščati predvsem mlade, ki virtualno izkušnjo doživljajo zelo doživeto. 

Elementi akcije: video v virtualni resničnosti, video uporabniške izkušnje, odnosi z javnostmi

Naročniki: Javni Holding Ljubljana in javna podjetja Energetika Ljubljana, Snaga, Ljubljanski potniški promet, JP Vodovod-Kanalizacija, ŽALE in Ljubljanska parkirišča in tržnice

Predstavniki naročnika: Zdenka Grozde, Justina Simčič, Tina Berčič, Doris Kukovičič, Rechelle Narat, Darja Pungerčar, Nina Sankovič, Tamara Vidic Perko, Tamara Deu Ošlak, Mojca Hucman in Katja Tekavec

Kreativna direktorica: Jasmina Horvat

Tekstopisci: Jasmina Horvat, Justina Simčič in Tina Berčič

Vodja projekta v agenciji: Nino Horvat

Oblikovalki: Jana Urbas in Manca Flajs

Produkcija: Snaut

Režiser:Marko Cafnik

Post-produkcija: Art Rebel 9

Fotograf: Aljaž Munda

Avtor: Vodik
Naročnik: Javni Holding Ljubljana in javna podjetja Energetika Ljubljana, Snaga, Ljubljanski potniški promet, JP Vodovod-Kanalizacija, Žale in Ljubljanska parkirišča in tržnice

Oceni