• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Papir ne raste na drevesu

Agencija Vodik je v sodelovanju z Javnim holdingom Ljubljana pripravila okoljsko ozaveščeno akcijo. Stremi k povečanju števila uporabnikov e-računa za storitve javnih podjetij Energetika Ljubljana, JP Vodovod-Kanalizacija ali Snaga.

Slogan »Papir raste na drevesu« opominja na dejstvo, da papirja ni na pretek in da moramo z njim bolj odgovorno ravnati. Z manjšo potrošnjo papirja pripomoremo k ohranjanju dreves ter življenja na, pod in okoli njih.

Elementi akcije: spletna stran (www.jhl.si/eracun), letaki, tisk, naslovljena in nenaslovljena distribucija, spletni pasice, Facebook objave, medijski zakup, tiskani oglasi, LPP oglasi

Predstavniki naročnika: Zdenka Grozde, Justina Simčič

Agencija: Vodik

Kreativni direktor: Jasmina Horvat

Vodja projekta v agenciji: Eva Keržič

Tekstopiska: Eva Keržič

Oblikovalca: Neža Penca, Nina Kuzmič

Spletni razvijalec: Rajko Antlej

Avtor: Vodik
Naročnik: Javni holding Ljubljana

Oceni